Amrahbank ev şəraitini daha yaxşı etmək və ya sadəcə olaraq əmlaklarının dəyərini artırmaq arzusunda olanlar üçün xüsusi kredit məhsulunu işləyib hazırlamışdır. Təmir krediti Sizə imkan verir ki, təmir xərclərinizi bir dəfəyə deyil, iki il ərzində tədricən ödəyəsiniz.

Şərtlər:
Maksimal məbləğ   50 000 manat (və ya USD ekvivalenti)
Maksimal müddət   60 ay
Faiz dərəcəsi   21% - dən illik
Təminat   Daşınmaz əmlak
Rəsmiləşdirmə komisyonu   0 %
 
Faktiki İllik Faiz Dərəcəsi (FİFD)  21% - 29%
   

Digər kredit məhsulları ilə müqayisədə "Təmir Krediti" məhsulunun əsas üstün cəhəti budur ki, müştəri təmir üçün pul vəsaitlərini bir dəfədə deyil, tədricən, təmir işləri aparılarkən alır. Bu isə imkan verir ki, müştəri faiz ödənişləri üzrə xeyli qənaət qazanmış olsun – faiz yalnız kreditin faktiki olaraq alınmış və istifadə edilmiş hissəsinə hesablanır.

Qeyd:
Kreditin verilməsi şərtləri regionlar üzrə fərqləndirilə bilər.
Kredit vəsaitləri manat ekvivalentində ABŞ dolları ilə də verilə bilər.

Ev təmiri üçün kreditin şərtləri:
Maksimal məbləğ   50 000 manat (və ya USD ekvivalenti)
Maksimal müddət   60 ay
Faiz dərəcəsi   21% - dən illik
Təminat   Daşınmaz əmlak
Rəsmiləşdirmə komisyonu   0 %
 
Faktiki İllik Faiz Dərəcəsi (FİFD)  21% - 29%
   

Digər kredit məhsulları ilə müqayisədə "Təmir Krediti" məhsulunun əsas üstün cəhəti budur ki, müştəri təmir üçün pul vəsaitlərini bir dəfədə deyil, tədricən, təmir işləri aparılarkən alır. Bu isə imkan verir ki, müştəri faiz ödənişləri üzrə xeyli qənaət qazanmış olsun – faiz yalnız kreditin faktiki olaraq alınmış və istifadə edilmiş hissəsinə hesablanır.
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış