Şərtlər:
Minimal məbləğ   50 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faizlərin ödənilməsi    Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 15%-ə qədər

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   -   -     -           -   3
6 ay   11.5   11,6     -           -   12
9 ay   12.5   12,6     -           -   13
12 ay   15   15     15    15   15
18 ay   14   14,1     14,2       15
24 ay   13   13,1     13,2     13,3   14,5
30 ay   12   12,1     12,2        13
36 ay   12   12,1     12,2     12,3   13

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   2
6 ay   2,5   2,6     -           -   3
9 ay   2,6   2,7     -           -   3
12 ay   3   3     3   3   3
18 ay   3   3     3    3   3
24 ay   3   3     3    3   3
30 ay   3   3     3   3   3
36 ay   3   3     3    3   3

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1,0   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2    1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5

Üstünlükləri:

- Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 AZN/USD/ AVRO-dan az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir.

Qeyd: Müqavilə müddətinin sonuna 6 ay qalanadək əlavə edilən yatırımların həcmi ilkin məbləğin 2 mislidən artıq olmamalıdır. Müddətin sonuna 6 ay qaldığı halda yatırımlar dayandırılır.

Məsələn, Müştəri ilkin məbləği 100 AZN/USD/AVRO olmaqla 18 ay müddətinə “Güvən” əmanəti yerləşdiribsə,1-12 ci aylar arasında əmanətin üzərinə hər ay maksimum 200 AZN/USD/AVRO əlavə edə bilər. 13-cü aydan başlayaraq heç bir yatırım olmur.

– Müştəri əmanətin məbləğinin 90%-ə qədər təcili kredit xətti almaq hüququna malikdir;
– Müştəri, özünün cari hesabına bağlı olan pulsuz plastik kart alır və əmanət üzrə hesablanan faizləri Banka gəlmədən plastik kart vasitəsilə ATM-lərdən çıxarmaq imkanı qazanır;
- Hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı var.

 

Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Pulsuz plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
 50 000 və artıq   Mastercard Platinum

 

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 29 gün   0%
30 – 89 gün   1.5%
90 – 179 gün   3%
180 – 269 gün   4.5%
270 - 359 gün   6%
360 - 539 gün   7.5%
540 - 1079 gün   9%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
360 – 719 gün   1.5%
720 – 1079 gün   2%

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   0.5%
360 – 1079 gün   0.75%
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış