Plastik kartın alınması:   1 illik
(AZN)
  2 illik
(AZN)
  3 illik
(AZN)
Kart paketi**/***
(AZN)
VİSA Electron   10   15   20   16
VİSA Classic   20   25   35   32
VİSA Gold   35   45   65   56
Mastercard Maestro   10   15   20   16
Mastercard Standard   20   25   35   32
Mastercard Gold   35   45   65   56
Mastercard Platinum   100   150   200   100


Əlavə kart üzrə tariflər*   AZN
VİSA Electron   8
VİSA Classic   16
VİSA Gold   28
Mastercard Maestro   8
Mastercard Standard   16
Mastercard Gold   28
Mastercard Platinum   80

Kart uzadıldıqda   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VİSA Electron   8   12   16
VİSA Classic   16   20   28
VİSA Gold   28   36   52
Mastercard Maestro   8   12   16
Mastercard Standard   16   20   28
Mastercard Gold   28   36   52
Mastercard Platinum   80   120   160
             

Kart itirildikdə bərpası   1 illik kartın sifariş tarifinə bərabər   2 illik kartın sifariş tarifinə bərabər   3 illik kartın sifariş tarifinə bərabər

Kartın təcili sifarişi   1 illik (AZN)   2 illik (AZN)   3 illik (AZN)
VİSA Electron   5   5   5
VİSA Classic   10   10   10
VİSA Gold   10   10   10
Mastercard Maestro   5   5   5
Mastercard Standard   10   10   10
Mastercard Gold   10   10   10
Mastercard Platinum   15   15   15
             

Nağd vəsaitin çıxarılmasına görə komisyon haqqı
Amrahbank ASC-nin ATM və ofislərindən   Çıxarılan məbləğdən AZN - 0% USD/EUR -1% (min. 1 USD/EUR)
AzeriCard şəbəkəsində digər ATM və ofislərdən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 2.00 AZN/USD/EUR)
Digər bankların ATM-lərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 3.50 AZN, 3.00 USD/EUR)
Digər bankların ofislərindən   Çıxarılan məbləğdən 1.5% (min. 5 AZN/USD və ya 4.50 EUR)
Digər komisyon haqlar:    
Bütün retail əməliyyatları   0
Retail əməliyyatlara görə konvertasiya haqqı (AZN kartlarından digər valyutaya konvertasiya)   4%
Konvertasiya haqqı (AZN kartından digər valyutaya)   4%
Konvertasiya haqqı (digər valyutalardan)   0.5%
"Unique" tipli əməliyyatlar    2% (min. 5 AZN/USD və ya 4 EUR)
Azərbaycan Respublikası ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi   0.2% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (göndərilmə)   0.5% (min. 0.50 AZN/USD/EUR)
Kartdan-karta köçürmələr (daxilolma) AZN, maaş və depozit kartına   1% (min. 1 AZN/USD və ya 0,8 EUR)
Depozit girovu ilə verilən kredit kartları   Pulsuz
SMS Notification (aylıq)   1.30 AZN
PİN Tries (pinin 3 dəfə səhv yığılması)   1 AZN
Pin Change   2 AZN
Cash by Code   0.5 (min 0.5 AZN/USD)
Etiraz əməliyyatlarına görə   10 AZN
Internet Bank (illik)   10 AZN
Mobil Bank (illik)   10 AZN

* Əlavə kartın statusu əsas kartdan yuxarı olmamalıdır. Əks halda kartın adi satış qiymətinə uyğun olmalıdır.

** Bir ödəniş sisteminə aid kart alındıqda ona statusu eyni olan digər ödəniş sisteminin kartı verilə bilər. Əks halda kartın satış tarifinə uyğun olmalıdır.

***Kart paketi nəcə hesablanır? Hər 2 kartın qiymətinin cəmindən 20% məbləg cıxılır.


Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış