Şərtləri:
Minimal məbləğ   50 AZN /USD
Minimal əlavə məbləğ   50 AZN /USD
Əmanətin müddəti   12, 18 və  24 ay 
Faiz dərəcəsi (AZN)   12 ay- 15 %
18 ay- 15 %
24 ay- 15 %
 Faiz dərəcəsi (USD)   12 ay- 7,3 %
18 ay- 7,4 %
24 ay- 7,6 %
Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə faiz dərəcələri ( USD )   1-89 gün - 0%;
90-179 gün - 1%;
180- 269 gün - 2%;
270-359 gün - 3%;
360 gündən yuxarı - 4%
Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə faiz dərəcələri ( AZN )   0-29 gün - 1%;
30-89 gün - 3%;
90-179 gün - 6%;
180- 269 gün -9%;
270-359 gün - 12%;
360 gündən yuxarı - 15%
 Fazilərin ödənilməsi    Müddətin sonunda
     
Üstünlükləri:

-    Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə,  50 AZN/USD-dən az olmamaq şərti ilə əlavə  vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir;

-    Müqavilə müddətinin bitməsinə 6 aydan az vaxt qaldığı halda, əmanət məbləğinə əlavə edilən mədaxil(lər)in həcmi bu əmanətin ilkin məbləğinin 5 mislindən artıq olmamalıdır;

-   Hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı var.


 
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   Fankart
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Daxıl əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış