Amrahbank-ın Nizamnaməsi (PDF 359kb)

Bank Lisenziyası (PDF 155kb)

Bankın inkişaf strategiyası, məqsəd və hədəflər

Bankın səhmdarları haqqında məlumat

Bankın Müşahidə Şurası haqqında məlumat

Müşahidə Şurası haqqında əsasnamə (PDF 220kb) 

İdarə Heyəti haqqında əsasnamə (PDF 189kb)

Audit Komitəsi haqqında əsasnamə (PDF 199kb) 


Dividend siyasəti

Bankın təşkilati strukturu (PDF 63kb)

Amrahbank-ın kənar auditoru və audit hesabatları haqqında məlumat

Aylıq Maliyyə Hesabatları (PDF 87kb)

Banka aidiyyatı olan şəxslərlə əməliyyatlar
(PDF 54kb)

Aktivlərin risk dərəcəsi üzrə təsnifatı

Kreditlər haqqında məlumat: regionlar və sektorlar üzrə bölgü, iri kreditlər və qeyri-standard kreditlər

Bankda Risklərin İdarə Edilməsi Barədə (PDF 326kb)

Bankın məruz qaldığı kredit riski barədə (PDF 0kb)

Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabat

Bank kapitalının strukturu və adekvatlığı (PDF 76kb)

“Amrahbank” ASC-nin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində SİYASƏTİ-ndən (PDF 140kb)

 

 

Ümumi məlumat
Tarix
Missiyamız və strateji baxışımız
Korporativ idarəetmə
Maliyyə hesabatları
   Maliyyə hesabatları
   İllik hesabatlar
Filiallar şəbəkəsi
Bankomatlar
Korporativ sosial məsuliyyət
Karyera imkanları
Müxbir hesablar
Təklif və şikayətlər
Bank məlumatlarının açıqlanması
AmrahNews
Press relizlər
Axtarış