Şərtlər:
Minimal məbləğ   500 AZN (və yaxud ABŞ dolları)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Əmanətin müddəti   6, 12, 18,  24, 30 və 36 ay
Faiz dərəcəsi   Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 15%-ə qədər:
     
Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay    -   -     -           -   3
6 ay   11,5   11,6     -           -   12
9 ay   12,5   12,6     -   -   13
12 ay   15   15     15   15   15
18 ay   15   15     15    15   15
24 ay   15   15     15    15   15

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   2
6 ay   2,5   2,6     -           -   3
9 ay   2,6   2,7     -    -    3
12 ay   3   3     3   3   3
18 ay   3   3     3   3   3
24 ay   3   3     3   3   3
30 ay   3   3     3   3   3
36 ay   3   3     3   3   3

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1,0   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2    1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5

 
Əmanəti vaxtından əvvəl tələb etdikdə: 


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD   EUR
1– 89 gün   0   0
90 – 179 gün   1%   1%
180 – 269 gün   2%   1.5%
270 – 359 gün   3%   2%
360 gündən yuxarı   4%   3%


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 29 gün   1
30 – 89 gün   3
90 – 179 gün   6
180 – 269 gün   9
270 - 359 gün   12
360 gündən artıq   15


Üstünlükləri:

- yüksək faiz gəlirləri

- əmanəti hissə-hissə çıxarmaq imkanı

- faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi 

- əmanətin məbləğinin 90%-i həcmində təcili kredit xətti

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart


Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
50 000 və artıq   Mastercard Platinum
     
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   Fankart
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış