Şərtlər:
Minimal məbləğ   500 AZN (və yaxud ABŞ dolları)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Əmanətin müddəti   6, 12, 18,  24, 30 və 36 ay
Faiz dərəcəsi   Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 15%-ə qədər:
     
Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   9   -     -           -   9,5
6 ay   12   12,5     -           -   13
12 ay   15   15     15           -   15
18 ay   15   15     15           -   15
24 ay   15   15     15     15   15
30 ay   15   15     15          -   15
36 ay   15   15     15    15   15

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   3
6 ay   4   4.2     -           -   4,3
9 ay   5   5.1     -           -   5,3
12 ay   6   6.1     6.2           -   6,3
18 ay   6.1   6.2     6.3           -   6,4
24 ay   6.2   6.3     6.4     6.5   6,6
30 ay   6.3   6.4     6.5          -   6,8
36 ay   6.4   6.5     6.6    6.7   7

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
3 ay   -   -     -           -   1
6 ay   1.5   1,6     -           -   1.7
9 ay   2   2.1     -           -   2.5
12 ay   3   3     3           -   3
18 ay   3   3     3           -   3
24 ay   3   3     3    3   3
30 ay   3   3     3          -   3
36 ay   3   3     3    3   3

 
Əmanəti vaxtından əvvəl tələb etdikdə: 


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD   EUR
1– 89 gün   0   0
90 – 179 gün   1%   1%
180 – 269 gün   2%   1.5%
270 – 359 gün   3%   2%
360 gündən yuxarı   4%   3%


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 29 gün   1
30 – 89 gün   3
90 – 179 gün   6
180 – 269 gün   9
270 - 359 gün   12
360 gündən artıq   15


Üstünlükləri:

- yüksək faiz gəlirləri

- əmanəti hissə-hissə çıxarmaq imkanı

- faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi 

- əmanətin məbləğinin 90%-i həcmində təcili kredit xətti

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart


Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
50 000 və artıq   Mastercard Platinum
     
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   Fankart
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
   Daxıl əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış