Şərtlər:
Minimal məbləğ   50 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faizlərin ödənilməsi    Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 10%-ə qədər

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay   1   1     -           -   1
6 ay   2   2     2           -   2
9 ay   5   5,1     -           -   6
12 ay   10   10     10    10   10
18 ay   10   10     10    10   10
24 ay   10   10     10    10   10
30 ay   10   10     10    10   10
36 ay   10   10     10    10   10

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   1,5
6 ay   2   2,1     -           -   2,5
9 ay   2,1   2,2     -           -   2,5
12 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
18 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
24 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
30 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5
36 ay   2,5   2,5     2,5   2,5   2,5

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2    1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5


Üstünlükləri:

 - faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi məbləğinin 90%-i qədər təcili kredit xətti AZN/USD/EUR əmanətlərinin ADİF tərəfindən sığortalanması

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart

- yüksək faiz gəlirləri

- Müştəriyə əmanətin əsas məbləğinə, 20 AZN/USD/ AVRO-dan az olmamaq şərti ilə əlavə vəsaitlər mədaxil etmək imkanı verilir. Muqavilə müddətinin sonuna 6 ay qalanadək aylıq əsasda ilkin məbləğin maksimum 2 misli həcmində əlavə yatırım imkanı.

- Müştəri, özünün cari hesabına bağlı olan pulsuz plastik kart alır və əmanət üzrə hesablanan faizləri Banka gəlmədən plastik kart vasitəsilə ATM-lərdən çıxarmaq imkanı qazanır;

 

Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Pulsuz plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
 50 000 və artıq   Mastercard Platinum və Visa Platinum

 

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə  


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0 - 89 gün   0%
90 - 179 gün   1%
180 - 269 gün   2%
270 - 359 gün   3%
360 - 539 gün   4%
540 - 1079 gün   5%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
360 – 719 gün   1.20%
720 – 1079 gün   1.5%

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   0.50%
360 – 1079 gün   0.75%
Axtarış
 
Hörmətli istifadəçi

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru